Leden

Frank Business consulting

Als business coach ga ik voor gezonde groei voor ondernemer en onderneming. Ik ben pas succesvol wanneer jij als ondernemer ontwikkelt en beter sturing kunt geven aan jouw bedrijf.

Coaching

Als ondernemer maak je een uniek groeipad door. Soms kun je daarbij wel wat hulp gebruiken, om jezelf bewust te worden van je eigen patronen en keuzes te maken om hierin te veranderen. Want verandering van patronen is nodig naarmate je wilt ontwikkelen met jouw bedrijf. De beste manier om het gedrag van jouw klanten en medewerkers te veranderen, is namelijk door jouw eigen gedrag te veranderen. Groei gaat niet altijd over omzet of winst. Het gaat ook over sociaal welzijn of over maatschappelijke relevantie. Als ondernemer bepaal jij namelijk zelf wat je belangrijk vindt. Wat wij belangrijk vinden, is een goede balans en gezonde groei voor Ondernemer en Onderneming. Als je groeit als ondernemer, komt er vaak ook groei voor jouw bedrijf. Hierbij helpen we graag met business consulting.

Consulting

Als ondernemer wil je dat jouw business model klopt, vanaf marktvraag, idee en intentie tot en met verkoop, productie, aflevering en service. Alles er tussenin moet in elkaar passen: het product, de segmentering, de marktkanalen, de contracten, het personeel, de cultuur, etc. Je bent pas tevreden als jouw product naadloos aansluit op de behoefte van de klant en op jouw verdienmodel. Met onze business consulting helpen we om dit complete plaatje te creëren en de vertaling naar de praktijk te maken. Ons dienst “business consulting” (letterlijk vertaald: “zakelijk advies”), is meer gericht op de onderneming dan op de ondernemer. Toch helpen we juist jou als ondernemer om het doel scherp voor ogen te houden, bottlenecks feilloos te herkennen en zwakke schakels in de keten aan te pakken. We doen dit primair vanuit onze adviesrol, maar aarzelen ook niet voor business coaching, of om door te pakken met een interventie waar nodig.

Interventie

Veel verbeterplannen lopen tijdens de implementatie ergens vast. Of de doelen worden maar gedeeltelijk behaald. Daar hebben wij een hekel aan. En MKB ondernemers ook. Daarom bieden we waar nodig interventie aan, om ervoor te zorgen dat de verbeterdoelen echt gehaald worden. Wij bieden onder business consulting meer dan planvorming. We houden jou als ondernemer ook scherp op de doelen en de mijlpalen middels business coaching. We helpen je om de resultaten te bereiken en te borgen, zodat je jouw doelen bereikt en er onderweg geen geld en energie weglekt. Waar nodig kunnen we een actievere rol opnemen in een organisatie, om de benodigde verandering te realiseren. Dat noemen we business interventie.