Verhage en van der Laan

Verhage & van der Laan centrum Arbeid & Gezondheid is een gecertificeerde, professionele en betrokken arbodienstverlener met een persoonlijke werkwijze.

Wij sturen aan op intensief contact met onze klanten omdat wij er van overtuigd zijn dat goede verzuimbegeleiding en aandacht voor preventie een samenspel is tussen werkgever, werknemer en arbodienst. We hechten veel waarde aan een vast team van medewerkers die voor u klaar staan. Een vast aanspreekpunt op ons secretariaat, een vaste procesbegeleider verzuim en bedrijfsarts als aanspreekpunten voor al uw inhoudelijke vragen als het gaat om verzuim en re-integratie.  Om de juiste expertise op het juiste moment in te zetten werken we in de regio met taakdelegatie. De bedrijfsarts heeft conform regelgeving de mogelijkheid om taken die door andere professionals kunnen worden uitgevoerd binnen de verzuimbegeleiding te delegeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn aan de praktijkondersteuner bedrijfsarts of verpleegkundig specialisten, hiermee krijgt de bedrijfsarts meer tijd voor de werkzaamheden die echt alleen hij kan doen.
Het overnemen van een aantal taken van de bedrijfsarts gebeurt niet zomaar. We houden ons aan wettelijke voorschriften en aan strenge kwaliteitsnormen, de bedrijfsarts staat in continue contact met de praktijkondersteuner bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan overigens altijd worden ingezet als de werknemer dit wenst.
De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijk en de gedelegeerde is – net als de bedrijfsarts – gebonden aan het medisch beroepsgeheim. De privacy van uw werknemer blijft dus gewaarborgd.